Filtry ˆ

Vjesnik Newspaper Documentation

Lokalizacja

Języki

 • angielski
 • chorwacki
 • francuski
 • niemiecki
 • serbski
 • słoweński
 • włoski

Nazwa kolekcji

 • HR-HDA-2031. Vjesnik. Vjesnik Newspaper Documentation

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

 • publikacje: 1000-

Zarządzający

Data utworzenia

 • 1964

Miejsce utworzenia

Kolekcjoner(zy)

Rodzaj dostępu

 • w pełni dostępne

Autorzy tej strony

Lista przypisów

1)      Balun, Kristina. 2014. „Zlatni rudnik novinskih isječaka uskoro dostupan i u digitalnom obliku?“. Global novine – issuu, May 20. Accessed on February 14, 2017. https://issuu.com/globalnovine/docs/global_broj_1/5.

 

2)      Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo. „Nagrada Miko Tripalo za 2005. godinu“. Accessedon February 20, 2017. http://tripalo.hr/aktivnosti/godisnja-nagrada/nagrada-za-doprinos-razvoju-demokracije-i-slobode-medija-za-2005-godinu/.

 

3)      Državni ured za reviziju. 2003. „Izvješće o obavljenoj reviziji pretvorbe i privatizacije Vjesnik, Zagreb (Državni ured za reviziju, Zagreb, studeni 2003.)“. Accessed on February 20, 2017. http://www.revizija.hr/izvjesca/2007/revizije-pretvorbe-i-privatizacije/850-vjesnik-zagreb.pdf.

 

4)      Filmski leksikon Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. 2008. „2W.R. Misterije organizma“. Accessedon February 20, 2017. http://film.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2028

 

5)      Grčar, Ivica. 2006. „Vjesnik daruje novinsku dokumentaciju Državnom arhivu“. Lider.media, February 6. Accessedon February 14, 2017. https://lider.media/arhiva/1297/.

 

6)      Habek, Miroslav Edvin. 2015. Pad kuće Vjesnik. Zagreb: Edicije Božičević.

 

7)      Hanžeković, Maja i Tomljanović Maria. 2014. „Potrošili 18 milijuna kuna za digitalizaciju Vjesnikove arhive koja još nije ni započela!“. Pressedan.hr, May 2. Accessedon February 14, 2017. http://pressedan.unin.hr/imali-su-na-raspolaganju-18-milijuna-kuna-za-digitalizaciju-a-vjesnikova-arhiva-i-dalje-propada.html.

 

8)      Hina. Accessed on July 22, 2017. https://www.hina.hr/.

9)      Hodonj, Željko i Žaja Lana. 2007. „Mediji i demokracija: baza podataka, dubinsko pretraživanje, izravni pristup – digitalizacija novinskog arhiva i organizacija znanja u bazu podataka“. In: 1. međunarodna znanstvena konferencija „The Future of Information Sciences (INFuture 2007): Digital Information and heritage: zbornik radova, edited by Sanja Seljan i Hrvoje Stančić, 227-242. Zagreb: Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. http://hnk.ffzg.hr/bibl/InFuture2007/identity.html.

 

10)  Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. „Matvejević, Predrag“. Accessed on July 22, 2017. http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=39532.

 

11)   Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. „Vjesnik u srijedu“. Accessed on July 22, 2017. http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=64990.

 

12)  Hrvatski državni arhiv. 2013. „Popis Vjesnikova novinska dokumentacija 1964-2006“. Accessed on February 14, 2017.

http://arhinetmaster.arhiv.hr/_Generated/Pages/ObavijesnaPomagala.BasicDetails.aspx?ItemId=6536.

 

13)  Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava. 2010. Accessedon February 20, 2017. http://www.hho.hr/nagrade-2/2010-2/.

 

14)  Hrvatski sabor.2007.„Izvješće o stanju u društvima Vjesnik d.d. i Vjesnik-Naklada d.o.o. Pregled uređivačke politike lista Vjesnik (Vjesnik d.d., 2006.)“. Accessedon February 14, 2017. http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=8426&sec=1027.

 

15)  Krivični zakon SFRJ[The Criminal Law of SFRY], Službeni list SFRJ, no. 44, 1976. 

 

16)  Krivični zakonik[The Criminal Legal Code], Službeni list FNRJ, no. 13 and 19, 1951.

 

17)  Leaković, Karolina. 2016. „Državni-javni-zajednički: politekonomski okvir za medije u tranziciji. Slučaj Vjesnik“. Master's thesis, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

 

18)  Luketić, Katarina. 2017. „Po čemu ćemo pamtiti velikog Predraga Matvejevića“. Tportal.hr. February 3. Accessed on July 22, 2017. https://www.tportal.hr/kultura/clanak/po-cemu-cemo-pamtiti-velikog-predraga-matvejevica-20170203.    

 

19)   Lopusina.com. „Marko Lopušina. Biografija“. Accessed on July 22, 2017. https://www.lopusina.com/biografija/.

 

20)  Nacional.hr. 2005. „Božo Novak – kroničar hrvatskog novinarstva“, June 7. Accessed on February 20, 2017. http://arhiva.nacional.hr/clanak/18653/bozo-novak-kronicar-hrvatskog-novinarstva.

 

21)  Narodne novine - službeni list Republike Hrvatske. 2013. „Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 3/2013. Lista zaštićenih kulturnih dobara“. Accessed on February 14, 2017.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_10_126_2742.html

 

22)  Nostalgija zanimljivosti. „Crni talas i cenzura (zabranjeni filmovi)“. Accessedon February 20, 2017.https://nostalgijazanimljivosti.blogspot.hr/2015/01/crni-talas-i-cenzura-zabranjeni-filmovi.html.

 

23)  Novak, Božidar. 2005. Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga.

 

24)  Paparella, Saša. 2012. „Vjesnik i Nacional su propali, možemo li spasiti njihove arhive?“. Poslovni.hr, September 28. Accessed on February 14, 2017.

http://www.poslovni.hr/hrvatska/vjesnik-i-nacional-su-propali-mozemo-li-spasiti-njihove-arhive-217153

 

25)  Paparella, Saša. 2013. „Država spasila oba Vjesnikova arhiva, a za 100.000 kuna kupuje i brend Vjesnik“. Poslovni.hr, May 27. Accessedon February 14, 2017.  http://www.poslovni.hr/marketing-i-mediji/drzava-spasila-oba-vjesnikova-arhiva-a-za-100000-kuna-kupuje-i-brend-vjesnik-242284.   

 

26)   Pilsel, Drago. 2014. „Predrag Matvejević: 'Nacionalnost postaje važnijom od humanosti'“. Autograf.hr, January 11. Accessed on July 22, 2017. http://www.autograf.hr/predrag-matvejevic-nacionalnost-postaje-vaznijom-od-humanosti/

 

27)  Piteša, Adriana. 2013. „Vjesnikova arhiva. Kako je stvarana i zamalo uništena grandiozna zbirka novinskih članaka i fotografija“. Jutarnji.hr, June 8. Accessedon February 14, 2017. http://www.jutarnji.hr/vijesti/vjesnikova-arhiva-kako-je-stvarana-i-zamalo-unistena-grandiozna-zbirka-novinskih-clanaka-i-fotografija/1151672/.  

 

28)  Radio-televizija Vojvodine RTV. 2012. „Umrla novinarka Olivera Petrović“. January 10. Accessed on July 22, 2017. http://www.rtv.rs/sr_lat/hronika/umrla-novinarka-olivera-petrovic_293877.html.

 

29)  Superknjizara.hr. „Predrag Matvejević. Otvorena pisma – moralne vježbe“. Accessed on July 22, 2017. http://www.superknjizara.hr/?page=knjiga&id_knjiga=100059237.

 

30)  Tportal. 2013. „Vjesnikova arhiva napokon opet dostupna“, September 5. Accessed on February 14, 2017. http://www.tportal.hr/kultura/kulturmiks/284305/Vjesnikova-arhiva-napokon-opet-dostupna.html.

 

31)  Ustav SFRJ iz 1963.[The 1963 Constitution of SFRY], Službeni list SFRJ, no. 14, 1963.

 

32)  Ustav SFRJ iz 1974.[The 1974 Constitution of SFRY], Službeni list SFRJ, no. 9, 1974. 

 

33)  Vodopija, Zoran. 2006. "Novinske agencije i dnevne novine". .Medijska istraživanja 12, no. 1: 131-135. Accessedon February 14, 2017. http://hrcak.srce.hr/22977.

 

34)  Wikipedia.org. „Božidar Novak (novinar)“. Accessed on February 20, 2017. https://hr.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEidar_Novak_(novinar).

 

35)   Wikipedia.org. „Marko Lopušina“. Accessed on July 22, 2017. https://en.wikipedia.org/wiki/Marko_Lopu%C5%A1ina.

 

36)   Wikipedia.org. „Oslobođenje (list)“. Accessed on July 22, 2017. https://sh.wikipedia.org/wiki/Oslobo%C4%91enje_(list).   

 

37)   Wikipedia.org. „Oslobođenje“. Accessed on July 22, 2017. https://bs.wikipedia.org/wiki/Oslobo%C4%91enje

 

38)   Wikipedia.org. „Predrag Matvejević“. Accessed on July 22, 2017. https://hr.wikipedia.org/wiki/Predrag_Matvejevi%C4%87

 

39)   Wikipedia.org. „Vjesnik“. Accessed on July 22, 2017. https://hr.wikipedia.org/wiki/Vjesnik

 

40)   Wikipedia.org. „Vjesnik u srijedu“. Accessed on July 22, 2017. https://hr.wikipedia.org/wiki/Vjesnik_u_srijedu.

 

41)  Zakon o izdavanju i raspačavanju omladinske i dječje književnosti i štampe[The law on publishing and distributing of the youth and children's literature and press], Službeni list FNRJ, no. 29, 1947.

 

42)  Zakon o potvrdi i izmjenama Zakona o štampi[The Law on amendments to the Law on the press], Službeni list FNRJ,  no. 56, 1946.

 

43)  Zakon o sprečavanju zloupotrebe slobode štampe i drugih oblika informiranja[The Law on prevention of abuse of press freedom and other forms of informing],Službeni list SFRJ, no. 58, 1976.

 

44)  Zakon o sprečavanju zloupotrebe slobode tiska i drugih oblika informacija[The Law on prevention of abuse of press freedom and other forms of information], Službeni list SFRJ, no. 22, 1973. 

 

45)  Zakon o štampi i drugim oblicima informacija[The Law on press and other forms of information], Službeni list FNRJ, no. 45, 1960.

 

46)  Zg-magazin. 2013. „Vjesnikova dokumentacija dostupna u Hrvatskom državnom arhivu“, October 9. Accessedon February 14, 2017. http://zg-magazin.com.hr/vjesnikova-dokumentacija-dostupna-u-hrvatskom-drzavnom-arhivu/.

2020-01-07 18:04:11