Filtry ˆ

Miroslav Brandt Papers

Folder from the Miroslav Brandt Papers at the National and University Library in Zagreb

The Miroslav Brandt Papers are deposited at the Collection of Old books and Manuscripts at the National and University Library in Zagreb. It reveals cultural-oppositional activities of Croatian historian Miroslav Brandt, who became one of the consistent critics of Yugoslav regime and its ideology after ending his membership in the League of Communists of Croatia and participating in the Croatian Spring (1967-1971).

Lokalizacja

Języki

  • chorwacki
  • francuski
  • niemiecki

Nazwa kolekcji

  • Miroslav Brandt Papers

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • publikacje: 1000-
  • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 1000-

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

  • państwowy

Założyciele

Data utworzenia

  • 1939

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Rodzaj dostępu

  • w pełni dostępne

Autorzy tej strony

  • Kljaić, Stipe

Lista przypisów

1)      Kljaić, Stipe. 2017. Intervju s Galić Bešker, Irena. 26. ožujka 2018.

 

2)      Pavličević, Dragutin. 1994. „Prof. dr. Miroslav Brandt: uz osamdesetu godišnjicu života“(Prof. Brandt: 80th Anniversary of Life), u: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (27) 1994, 1.

 

3)      Brandt, Miroslav. Život sa suvremenicima: političke uspomene i svjetonazor, (Life with Contemporaries: political memoirs and Worldview), Zagreb: Naklada Pavičić, 1996.

 

4)      Brandt, Miroslav. Triptih, (Triptich), Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske, 1992.

 

5)      Brandt, Miroslav et alt., Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, (Declaration on the Status and Name of Croatian Literary Language), Zagreb: Matica hrvatska, 1997.

Bešker, Irena Galić, interview by Kljaić, Stipe , March 26, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-26 13:59:54