Filtry ˆ

Shifts – Hungarian Art After 1945

Installation view with the painting of Tamás Losonczy in the forefront (Great Purifying Storm, 1961)

Lokalizacja

Początkowy rok wydarzenia

  • 2013

Główni aktorzy

Autorzy tej strony

  • Beöthy, Balázs
2019-01-30 17:24:16