Filtry ˆ

Ekološki protesti u Omišu 1979. godine, ad hoc zbirka

Lokalizacja

Języki

  • chorwacki

Nazwa kolekcji

  • Environmental protests in Omiš in 1979, ad hoc collection

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • literatura podziemna (regularne wydawnictwa archiwalne takie jak broszury, biuletyny, ulotki, raporty, akta, dokumentacje, dokumenty robocze, notatki ze spotkań): 0-9
  • publikacje: 10-99

Zarządzający

Osoby zaangażowane w kolekcję

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

  • państwowy

Data utworzenia

  • 1979

Miejsce utworzenia

Rodzaj dostępu

  • w pełni dostępne

Autorzy tej strony

Lista przypisów

Dnevnik.hr. 26 March 2015. „Tko je Vesna Kusin, nova Bandićeva desna ruka?ˮ. Accesed on May 25, 2018.

HR-HDA-1081. Sabor SRH. 13.3. Kabinet predsjednika Sabora SRH, 1978. – 1982. [HR-HDA-1081. Parliament of the Socialist Republic of Croatia. 13.3. Cabinet of Parliament's President, 1978-1982]

HR-HDA-2031. Vjesnik. Ekologija. Tvornica sintermagnezita u Omišu, 1979. – 1984. [HR-HDA-2031. Vjesnik. Ecology. Sintermagnesite factory in Omiš, 1979-1984] 

Hrvatska enciklopedija online. „Omišˮ. Accesed on May 27, 2018.

Hr.wikisource.org. „Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (1974.)ˮ. Accesed on May 25, 2018.

Hrvatski sabor. „Povijest saborovanjaˮ. Accesed on May 27, 2018. 

Muzeji Hrvatskog zagorja. 8 April 2015. „Izvješće medijskih objavaˮ. Accesed on May 25, 2018.

Oštrić, Zoran. 1992. „Ekološki pokreti u Jugoslaviji. Građa za proučavanje razdoblja 1971-1991ˮ. Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline (Zagreb), 1, no. 1: 83-104. 

Ustav Socijalističke Republike Hrvatske iz 1974. godine [Constitution of the Socialist Republic of Croatia from 1974], Narodne novine SRH, no. 8, 1974.

Wikipedia.org. „Omišˮ. Accesed  on May 25, 2018.

Žižić, Dujmo and Marasović, Katja. 2014. „Tvornica cementa i tvorničko naselje u Ravnicama pokraj Omišaˮ. Prostor: znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam (Zagreb), 22, no. 1 (47): 38-49.

2020-02-17 19:00:53