Filtry ˆ

Scriptum.cz

The Scriptum.cz web archive provides access to various non-commercial and online Czech exile and samizdat periodicals. This is a unique collection of works that are often not accessible anywhere and are constantly being refilled.

Lokalizacja

Języki

  • czeski

Strona internetowa

Nazwa kolekcji

  • Scriptum.cz

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • publikacje: 10-99
  • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 10-99

Zarządzający

Właściciel(e)

Data utworzenia

  • 2007

Miejsce utworzenia

Kolekcjoner(zy)

Istotne wydarzenia w historii kolekcji

Wyróżnione obiekty

Rodzaj dostępu

  • w pełni dostępne

Autorzy tej strony

  • Vrtálková, Anna

Lista przypisów

Svoboda, Miroslav , interview by Vrtálková, Anna , April 24, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-01-07 13:47:25