Filtry ˆ

Lazar Stojanović Collection

Lokalizacja

Języki

 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • serbski

Nazwa kolekcji

 • Lazar Stojanović Collection

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

 • dokumenty prawne i/lub finansowe: 0-9
 • film: 10-99
 • pamiątki (plakaty, ulotki, znaczki, itd.): 10-99
 • publikacje: 100-499

Zarządzający

Właściciel(e)

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

 • międzynarodowy

Założyciele

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Rodzaj dostępu

 • całkowicie niedostępne

Autorzy tej strony

 • Radović, Sanja

Lista przypisów

Ćirić, Sonja, 2016. “Intervju – Lazar Stojanović, Reditelj: NATO Nema Alternativu." Nedeljnik Vreme, February 11. Accessed November 29, 2016. http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1366268&print=yes.


DeCuir, Greg, Gordana Baškot, and Tatjana Antin. 2011a. Jugoslovenski crni talas: polemički film od 1963 do 1972 u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Beograd.
DeCuir, Greg et al. 2011b. Yugoslav black wave: Polemical Cinema from 1963-1973 in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. Belgrade: Film Center Serbia.

Goulding, Daniel J. 2002. Liberated Cinema: The Yugoslav Experience, 1945-2001. Bloomington&Indianapolis: Indiana University Press.

Levi, Pavle. 2009. Raspad Jugoslavije na filmu: Estetika i ideologija u jugoslovenskom i postjugoslovenskom filmu. Beograd: Biblioteka XX vek.

Marković, Predrag. 2011. “Where Have All the Flowers Gone? Yugoslav Culture in the 1970s Between Liberalization/Westernization and Dogmatisation.” In: The Crisis of Socialist Modernity. The Soviet Union and Yugoslavia in the 1970s, edited by Marie-Janine Calic, Dietmar Neutatz und Julia Obertreis, 118–133. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Pantić, A, 2015. "Lazar Stojanović: Svako Sam Odlučuje Kad će Da Bude Hrabar" In: 24sata, June 13. Accessed November 29, 2016. http://www.24sata.rs/lazar-stojanovic-svako-sam-odlucuje-kad-ce-da-bude-hrabar/13035.

Solomun, Zoran. 2012. “Plastic Jesus. Tito und die jugoslawischen Achtungsechziger.” Deutschlandfunk, February 7. Accessed February 2, 2017. http://www.deutschlandfunk.de/plastic-jesus-tito-und-die-jugoslawischen-achtundsechziger.media.5b54c319d7e32feaba15a76a5d081d3b.pdf

Tirnanić, Bogdan. 2011. Crni talas. 2. izd. Edicija Pogledi i Traganja. Beograd: Filmski centar Srbije.

Vučetić, Radina. 2016. Monopol na istinu. Beograd: Clio.

 

 

Stojanović, Lazar , interview by Radović, Sanja , December 10, 2016, November 15, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 11:38:39