Filtry ˆ

A pasaréti református ifjúsági kör gyűjteménye

The collection, which is the private property of István Viczián, illustrates the history of the Calvinist youth organization of Pasarét under socialism. The collection includes letters and photographs, which provide insights into the aspirations of the group to create an active religious community in an era when such communities were a threat to and contradiction of official communist youth policy.

Lokalizacja

Języki

  • węgierski

Nazwa kolekcji

  • A pasaréti református ifjúsági gyülekezet gyűjteménye

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • fotografie: 100-499
  • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 10-99

Zarządzający

Właściciel(e)

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

  • lokalny

Założyciele

Data utworzenia

  • 1956

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Kolekcjoner(zy)

Rodzaj dostępu

  • wizyty po wcześniejszym umówieniu

Publikacje

  • Erdős, Kristóf. "Református ifjúsági élet Pasaréten (1945–1970)." In „Illegális ifjúsági munka”. Cserkészközösségek a diktatúrában. Ed. Gábor Tabajdi. (Budapest: Magyar Cserkészszövetség, 2017), 116–125. Article

Autorzy tej strony

  • Erdős, Kristóf
  • Pál, Zoltán

Lista przypisów

Balogh, Margit–Gergely, Jenő: Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon 1790–2005. (Dokumentumok). II. kötet, 1944–2005. [State, Churches, and the Practice of Religion in Hungary, 1790–2005. (Documents) Part II.] História–MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2005. (História könyvtár, Okmánytárak 2.) 1006.

Bolyki János: Joó Sándor a kiemelkedő igehirdető és lelkigondozó. [Sándor Joó, the Prominent Preacher and Pastor] In: Reformátusok Budapesten 1. Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról. [Calvinists in Budapest 2. Studies on Calvinism in the Hungarian Capital.] Ed. Kósa László. Argumentum–ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék, Budapest, 2006. 650–658.

Draskóczy István: “Nékem az élet Krisztus – és a meghalás nyereség”. Dr. Joó Sándor élettörténete. [“For Me, Life is Christ – And Death is an Earning.” The Life Story of Dr. Sándor Joó] Parakletosz, Kiskunfélegyháza, 1993. (Parakletos könyvek)

Erdős, Kristóf: Interview with István Viczián, Dr., 29 December 2016. (In the possession of the author.)

Iratok a Református Megújulási Mozgalom történetéből, 1956–1957. [Documents from the History of the Calvinist Revival Movement, 1956–1957]. Ed. and with an introductory essay by Kiss, Réka. [Dunamelléki Református Egyházkerület], [Budapest], 2007. 17–45.

Kiss, Réka: Fejezetek a budapesti reformátusság második világháború utáni történetéből az 1970-es évekig. [Chapters from the history of Calvinism in Budapest from the End of World War II until the 1970s]. In: Reformátusok Budapesten 2. Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról. [Calvinists in Budapest 2. Studies on Calvinism in the Hungarian Capital.] Ed. Kósa László. Argumentum–ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék, Budapest, 2006. 1387–1389.

Kiss, Réka: Az egyházpolitika és a református egyház a forradalmat követő évtized egyházi pereinek tükrében. [Church Policy and the Reformed Church in Light of the Show Trials during the Decade after the Revolution.] In: Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban. Tanulmánykötet. [Persecution of the Church and the Persecutors of the Church in the Kádár Period. Studies] Ed. Soós Viktor Attila–Szabó Csaba–Szigeti László. Szent István Társulat–Luther, Budapest, 2010. 289–305.

Viczián, István , interview by Erdős, Kristóf, December 29, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-01-07 17:32:21