Filtry ˆ

Goma Movement Ad-Hoc Collection at CNSAS

Lokalizacja

Języki

  • rumuński

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • fotografie: 10-99
  • literatura podziemna (regularne wydawnictwa archiwalne takie jak broszury, biuletyny, ulotki, raporty, akta, dokumentacje, dokumenty robocze, notatki ze spotkań): 1000-
  • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 100-499

Osoby zaangażowane w kolekcję

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

  • międzynarodowy

Miejsce utworzenia

Istotne wydarzenia w historii kolekcji

Rodzaj dostępu

  • w pełni dostępne

Publikacje

  • Goma. Paul. 2005. Culoarea curcubeului ‘77: Cutremurul oamenilor. Cod “Bărbosul:” Din dosarele Securităţii, 1957-1977 (The colour of the rainbow 1977: The earthquake of people. Code-name “Bearded Man:” From the files of the Securitate, 1957-1977). Iaşi: Polirom.

Autorzy tej strony

  • Petrescu, Cristina

Lista przypisów

ACNSAS, Informative Fonds, File I 2217.

ACNSAS, Penal Fonds, File P 313.

Goma, Paul. 1979. Le tremblement des hommes. Paris: Seuil.

Goma, Paul. 1990. Culoarea Curcubeului ’77. Bucharest: Humanitas.

Goma, Paul. 2005. Culoarea Curcubeului ’77: Cod ‘Bărbosul’ (The colour of the rainbow ’77: Codename ‘Bearded man). Iași: Polirom.        

Petrescu, Cristina. 2013. From Robin Hood to Don Quixote: Resistance and Dissent in Communist Romania. Bucharest: Editura Enciclopedică.

Petrescu, Dragoș, interview by Pătrăşconiu, Cristian Valeriu , October 11, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 11:49:13