Filtry ˆ

Paul Goma - Arhivă Privată

Lokalizacja

Języki

  • rumuński

Nazwa kolekcji

  • Paul Goma Private Archive

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • literatura podziemna (regularne wydawnictwa archiwalne takie jak broszury, biuletyny, ulotki, raporty, akta, dokumentacje, dokumenty robocze, notatki ze spotkań): 1000-
  • publikacje: 500-999
  • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 1000-

Zarządzający

Właściciel(e)

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

  • diaspora

Założyciele

Data utworzenia

  • 1977

Miejsce utworzenia

Kolekcjoner(zy)

Rodzaj dostępu

  • wizyty po wcześniejszym umówieniu

Publikacje

Autorzy tej strony

  • Petrescu, Cristina

Lista przypisów

ACNSAS, Informative Fonds, File I 2217.
OSA/RFE Archives, Romanian Fond, 300/60/5/Box 6, File Dissidents: Paul Goma.
Goma, Paul. 1990. Gherla. Bucharest: Humanitas.
Goma, Paul. 1991. Soldatul cîinelui (The dog’s soldier). Bucharest: Humanitas.
Goma, Paul. 1992. Ostinato. Bucharest: Univers.
Goma, Paul. 1992. Amnezia la români (Amnezia among the Romanians). Bucharest: Litera.
Goma, Paul. 1992. Uşa noastră cea de toate zilele (Our daily door). Bucharest: Cartea Românească, 1992.
Goma, Paul. 1995. Scrisori întredeschise: Singur împotriva lor (Half-open letters: Alone against them). Oradea: Multiprint.
Goma, Paul. 1997. Jurnal (Diary). 3 vols. Bucharest: Nemira.
Goma, Paul. 2005. Culoarea curcubeului ‘77: Cutremurul oamenilor. Cod “Bărbosul:” Din dosarele Securităţii, 1957–1977 (The colour of the rainbow 1977: The earthquake of people. Codename “Bearded Man:” From the files of the Securitate, 1957–1977). Iaşi: Polirom.

Petrescu, Dragoș, interview by Pătrăşconiu, Cristian Valeriu , November 15, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-01-07 17:27:39