Filtry ˆ

Documentele Uniunii Scriitorilor din Moldova. Fondul P-2955 din AOSPR Moldova

Lokalizacja

Języki

  • rosyjski
  • rumuński

Nazwa kolekcji

  • Moldavian Writers’ Union (MWU). Fond P-2955 at AOSPR Moldova  

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • fotografie: 0-9
  • literatura podziemna (regularne wydawnictwa archiwalne takie jak broszury, biuletyny, ulotki, raporty, akta, dokumentacje, dokumenty robocze, notatki ze spotkań): 100-499
  • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 10-99

Założyciele

Data utworzenia

  • 1946

Miejsce utworzenia

Istotne wydarzenia w historii kolekcji

Rodzaj dostępu

  • w pełni dostępne

Publikacje

  • Bahnaru, Vasile, and Cojocaru, Gheorghe. 2016. Congresul al III-lea al Uniunii Scriitorilor din RSS Moldovenească (14-15 octombrie 1965). Studiu și materiale (The Third Congress of the Writers' Union of the Moldavian SSR (14-15 October 1965). An introductory study and the congress materials). Chișinău: Tehnica-Info.

Autorzy tej strony

  • Cusco, Andrei

Lista przypisów

Bahnaru, Vasile, and Gheorghe Cojocaru. 2016. Congresul al III-lea al Uniunii Scriitorilor din RSS Moldovenească (14-15 octombrie 1965). Studiu și materiale [The Third Congress of the Writers' Union of the Moldavian SSR (14-15 October 1965). An introductory study and the congress materials]. Chișinău: Tehnica-Info.

Negură, Petru, interview by Cușco, Andrei, October 10, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-20 13:05:01