Filtry ˆ

Gáspár Nagy Memorial House

Thumbnail
The collection commemorates the life and oeuvre of the deeply religious Catholic poet of peasant origin, Gáspár Nagy. His works were repeatedly subject to censorship from the 1970s on, and he became a significant figure of the opposition by the 1980s.

Lokalizacja

 • 9831 Bérbaltavár Rákóczi Ferenc utca 33 , Magyarország
  Pokaż na mapie

Języki

 • węgierski

Nazwa kolekcji

 • Gáspár Nagy Memorial House

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

 • fotografie: 10-99
 • inne obiekty artystyczne (które nie mogą być sklasyfikowane poprzez inne filtry): 10-99
 • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 0-9

Zarządzający

Właściciel(e)

Osoby zaangażowane w kolekcję

Założyciele

Data utworzenia

 • 2013

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Kolekcjoner(zy)

Rodzaj dostępu

 • w pełni dostępne

Autorzy tej strony

 • Scheibner, Tamás

Lista przypisów

"A Nagy Gáspár-emlékház avatása Bérbaltaváron." Magyar Művészeti Akadémia (MMA) [Hungarian Academy of Arts]. Last modified October 7, 2013. https://youtu.be/fw_sMOzSo6I.

"Átadták Nagy Gáspár költő szülőházát." Magyar Művészeti Akadémia (MMA) [Hungarian Academy of Arts]. Last modified October 3, 2013. http://www.mma.hu/muveszeti-hirek/-/event/10180/atadtak-nagy-gaspar-kolto-szulohazat.

Görömbei, András. Nagy Gáspár. Pozsony: Kalligram, 2004.

Kiss, Gy. Csaba. "A zóna ideje, avagy közép-európai emlékezetalakzatok." In Nagy Gáspár-emlékkonferencia: 2012. május 17, 15-22. [Budapest]: Magyar Művészeti Akadémia, 2013.

Vasy, Géza. "Szaltószabadság." In Nagy Gáspár-emlékkonferencia: 2012. május 17, 15-22. [Budapest]: Magyar Művészeti Akadémia, 2013.

Pécsi, Györgyi, Szabó, Márta, interview by , May 19, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2017-12-01 09:58:49