Filtry ˆ

Dobri János – A Kolozsvár–Kerekdombi Református Egyházközség Gyűjteménye

Lokalizacja

Języki

 • angielski
 • niemiecki
 • rumuński
 • węgierski

Nazwa kolekcji

 • János Dobri – Collection of the Reformed Congregation from Cluj–Dâmbul Rotund

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

 • dokumenty prawne i/lub finansowe: 1000-
 • literatura podziemna (regularne wydawnictwa archiwalne takie jak broszury, biuletyny, ulotki, raporty, akta, dokumentacje, dokumenty robocze, notatki ze spotkań): 1000-
 • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 1000-

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

 • państwowy

Data utworzenia

 • 1969

Miejsce utworzenia

Rodzaj dostępu

 • wizyty po wcześniejszym umówieniu

Autorzy tej strony

 • Jánosi, Csongor

Lista przypisów

AANP – Arhiva Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (Archives of the National Administration of Penitentiaries): FMP – fond Fişe Matricole Penale (Penal Registration Forms Fonds), data sheets of János Dobri.

ACNSAS – Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (Archives of the National Council for the Study of the Securitate Archives): I – Fond Informativ (Informative Fonds): file 211500, volumes 1–7; P – Fond Penal (Penal fonds): file 217, volume 2. and 7; file 104, volumes 1–7.

Berekméri, Árpád-Róbert. 2015. „Lesz még kikelet!”: A marosvásárhelyi magyar királyi 27. székely honvéd könnyű hadosztály a második világháborúban (1940–1945) (“Spring is yet to arrive!”- The Royal Hungarian 27th Szekler Light Division of Tîrgu-Mureș during the Second World War (1940–1945)). Marosvásárhely – Kolozsvár: Lector Kiadó – Erdélyi Múzeum-Egyesület.

Dávid, Gyula, ed. 2006. 1956 Erdélyben – Politikai elítéltek életrajzi adattára 1956–1965 (1956 in Transylvania – The Biographical Inventory of Political Convicts 1956–1965). Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület – Polis Könyvkiadó,

Jánosi, Csongor. 2017. “A Priest’s Destiny in Transylvania during the Communist Regime. János Dobri (1914-1990).” In Histories (Un)Spoken. Survival and Social-Professional Integration in Political Prisoners' Families in Communist Central and Eastern Europe in the ’50s and ’60s, edited by Cosmin Budeancă and Dalia Báthory, 104 –128. Zürich: LIT Verlag.

Jánosi, Csongor. 2015. “Romanian Church Political Condensations. Bishop Elections in the Reformed Church Districts of Cluj and Oradea in the 1960s.” Religion – Staat – Gesellschaft. Zeitschrift für Glaubensformen und Weltanschauungen, 1–2: 271–306.

Dobri, András , interview by Jánosi, Csongor , August 23, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-18 15:00:13