Filtry ˆ

'Przy torze kolejowym', film, 1963

Języki

  • polski

Rok utworzenia

  • 1963

Autorzy tej strony

  • Gospodarczyk, Hanna

Lista przypisów

Calderón Puerta, Aránzazu
"Ciało (nie)widzialne: spektakl wykluczenia w „Przy torze kolejowym” Zofii Nałkowskiej", Teksty Drugie 6 (2010), pp. 137-153.

Preizner, Joanna. 
"Świadkowie.Przy torze kolejowym Andrzeja Brzozowskiego", POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE 1 (5) 2010, pp. 131-145. Grabowska, Grażyna, interview by Gospodarczyk, Hanna , November 14, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-12-07 21:09:22