Filtry ˆ

Archiwum Wschodnie Ośrodka KARTA

Thumbnail
Archiwum Wschodnie, założone w 1987 roku, jest kolekcją wspomnień obywateli II RP, którzy byli represjonowani przez ZSRR po 1939 r. Po wojnie wspomnienia te nie mieściły się w oficjalnej wizji przeszłości. Dopiero pod koniec istnienia Polski Ludowej pojawiły się możliwości wypowiedzenia ich i zebrania.

Lokalizacja

Języki

  • polski

Nazwa kolekcji

  • Archiwum Wschodnie

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • nagrania dźwiękowe: 1000-
  • nagrania dźwiękowe: 1000-
  • publikacje
  • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 1000-

Zarządzający

Właściciel(e)

Data utworzenia

  • 1987

Miejsce utworzenia

Istotne wydarzenia w historii kolekcji

Rodzaj dostępu

  • wizyty po wcześniejszym umówieniu

Część sieci

Lista przypisów

Ziętal, Katarzyna, editor. Archiwistyka społeczna. Warszawa: Ośrodek KARTA, 2012.

Gluza, Zbigiew. Odkrycie KARTY. Niezależna strategia pamięci. Warszawa: Ośrodek KARTA, Dom Spotkań z Historią, 2012.

Harchut, Monika, interview by Melon, Maciej, May 11, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-06 20:16:53