Filtry ˆ

The Institute for Cultural Research

Lokalizacja

Data założenia

  • 1980

Rodzaj organizacji

  • Inne

Typ działalności

  • Rządowa/Państwowa instytucja

Autorzy tej strony

  • Huhák, Heléna

Lista przypisów

Földiák, András. "A Magyar Művelődési Intézet ötven évének öt korszakáról." Szín 1, no. 2 (1996), 2-7. http://dla.epitesz.bme.hu/appendfiles/1464-EPA01306_Szin_1996_01_02_002-007,%20magyar%20m%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si%20int%C3%A9zet.pdf.

2019-02-18 14:17:43