Filtry ˆ

Fond Jaromíra a Dolores Šavrdových v Archivu města Ostravy

Jaromír and Dolores Šavrda Collection

Lokalizacja

Języki

  • czeski

Nazwa kolekcji

  • Šavrda Jaromír and Dolores

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • dokumenty prawne i/lub finansowe: 10-99
  • fotografie: 100-499
  • publikacje: 10-99
  • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 10-99

Zarządzający

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

  • państwowy

Założyciele

Data utworzenia

  • 2012

Miejsce utworzenia

Istotne wydarzenia w historii kolekcji

Rodzaj dostępu

  • wizyty po wcześniejszym umówieniu

Autorzy tej strony

  • Kůželová, Michaela

Lista przypisów

Badatelna.eu. “Šavrdovi Jaromír a Dolores.” Accessed October 22. http://www.badatelna.eu/fond/170078/?q=%C5%A1avrda%20jarom%C3%ADr.

ÚČL AV ČR. 2006. “Slovník české literatury po roce 1945: Jaromír Šavrda.” Last modified November 29. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1133.

Štalmach, Darek, Ivana Lesková, and idnes.cz. 2013. “Archiv představí život skladníka Šavrdy, z něhož měli komunisté strach.” Last modified May 9. https://ostrava.idnes.cz/jaromir-savrda-skladnik-ze-ktereho-meli-komuniste-strach-pzb-/ostrava-zpravy.aspx?c=A130509_105526_ostrava-zpravy_dar.

Moderni-Dejiny.cz. 2012. “Jaromír Šavrda – Svědomí Ostravy.” Last modified March 6. http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/jaromir-savrda-svedomi-ostravy/.

Málková, Iva. 2017. Jaromír Šavrda: tvůrce v zástupu i v opozici. Praha: Pulchra.

2020-01-07 17:19:32