Filtry ˆ

Muzeum Pomarańczowej Alternatywy

Official intro to the virtual Museum of the Orange Alternative.

Lokalizacja

Języki

 • angielski
 • polski

Nazwa kolekcji

 • Kolekcja Muzeum Pomarańczowej Alternatywy

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

 • film: 10-99
 • fotografie: 1000-
 • literatura podziemna (regularne wydawnictwa archiwalne takie jak broszury, biuletyny, ulotki, raporty, akta, dokumentacje, dokumenty robocze, notatki ze spotkań): 10-99
 • obrazy: 10-99
 • publikacje: 10-99
 • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 10-99

Osoby zaangażowane w kolekcję

Data utworzenia

 • 2009

Miejsce utworzenia

Kolekcjoner(zy)

Istotne wydarzenia w historii kolekcji

Rodzaj dostępu

 • w pełni dostępne

Publikacje

 • Waldemar Fydrych, "Żywoty Mężów Pomarańczowych", Fundacja Pomarańczowa Alternatywa, Warszawa 2001. 

Autorzy tej strony

 • Stanczyk, Xawery

Lista przypisów

Waldemar Fydrych, Bohdan Dobosz, "Hokus Pokus czyli Pomarańczowa Alternatywa", Wydawnictwo Aneks, Wrocław 1989.
Waldemar Fydrych , Bronisław Misztal, "Pomarańczowa Alternatywa. Rewolucja krasnoludków", Wydawnictwo Pomarańczowa Alternatywa, Warszawa 2008.
Waldemar Fydrych, "Żywoty Mężów Pomarańczowych", Fundacja Pomarańczowa Alternatywa, Warszawa 2001.
Waldemar Fydrych, "Major", Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.
Joanna Dardzińska, Krzysztof Dolata (wstęp, wyb. i oprac.), "Wszyscy proletariusze bądźcie piękni! Pomarańczowa Alternatywa w dokumentach aparatu represji PRL (1987-1978)", Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław 2011.
Barbara Górska, Benjamin Koschalka (red.), "Pomarańczowa Alternatywa – happeningiem w komunizm", Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2011.

Fydrych, Waldemar Andrzej, interview by Stanczyk, Xawery, July 28, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 14:28:38