Filtry ˆ

Srđan Hofman Zbirka

Srđan Hofman (early 1980s)

Lokalizacja

Języki

  • serbski

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • inne obiekty artystyczne (które nie mogą być sklasyfikowane poprzez inne filtry): 10-99
  • nagrania muzyczne: 10-99
  • publikacje: 100-499

Zarządzający

Właściciel(e)

Osoby zaangażowane w kolekcję

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

  • regionalny

Założyciele

Data utworzenia

  • 1967

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Kolekcjoner(zy)

Rodzaj dostępu

  • wizyty po wcześniejszym umówieniu

Publikacje

  • Veselinović-Hofman, Mirjana. 2003. Fragmente zur musikalischen Postmoderne. Pieterlen/Bern: Peter Lang.

Autorzy tej strony

  • Oparnica, Zeljka

Lista przypisów

Hiekel, Jörn Peter. Utz, Christian, eds. 2016. Lexicon Neue Musik. Stuttgart/Kassel: Metzler&Bärenreiter.

Romanou, Katy, ed. 2009. Serbian and Greek Art Music. A Patch to Western Music History. Bristol/Chicago: Intellect.

Veselinović-Hofman, Mirjana. 1997. Fragmenti o muzičkom postmodernizmu. Novi Sad: Matica srpska.

Veselinović-Hofman, Mirjana. 1983. Stvaralačka prisutnost evropske avangarde kod nas. Beograd: Univerzitet Umetnosti.

Veselinović-Hofman, Mirjana. 2003. Fragmente zur musikalischen Postmoderne. Pieterlen/Bern: Peter Lang.

Hofman, Srđan , interview by Oparnica, Zeljka, April 05, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-06 08:53:21