Filtry ˆ

Nikola Čolak Collection

Nikola Čolak at Piazza del Santo before basilica of St Anthony of Padua in September 1966 after his departure to exile

Lokalizacja

Języki

 • chorwacki

Nazwa kolekcji

 • Nikola Čolak Personal Papers

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

 • publikacje: 1000-
 • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 1000-

Zarządzający

Osoby zaangażowane w kolekcję

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

 • międzynarodowy

Założyciele

Data utworzenia

 • 1966

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Kolekcjoner(zy)

Rodzaj dostępu

 • częściowo niedostępne

Autorzy tej strony

 • Kljaić, Stipe

Lista przypisów

 1. Čolak, Nikola. Iza bodljikave žice: svjedočanstvo o životu Hrvatske u srbokomunističkoj Jugoslaviji, sestrama i braći, Hrvaticama i Hrvatima žrtvama srbokomunističke invazije Hrvatske (Behind a barbed wire: a testimony about the life of Croatia in Serbo-Communist Yugoslavia, to Croatian brothers and sisters, victims of the Serbo-Communist invasion of Croatia). Padua: Nikola Čolak, 1977.
 2. Čolak, Nicola. La jugoslavia comunista: Fra il dissenso dell'intellighenzia e il diritto di stato della Croazia (Communist Yugoslavia: between the dissent of intellectuals and the state-right of Croatia. Venice: Centro di Studi Storici Croati, 1979.
 3. Čolak, Nikola. Personal Papers (boxes 116, 117, 118, 119, 120, 173, 189, 190, 191). HR-HDA-1946, Croatian State Archives. Zagreb.
 4. Čoralić, Lovorka. "In memoriam Nikola Čolak (1914.-1996.)." Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 29 (1996), 412-413. http://hrcak.srce.hr/50175 (accessed on 20 June 2017)
 5. Vidović, Mirko. Kako je nastao pokret nezavisnih intelektualaca u Zadru: testament disidentske generacije (How was the movement of independent intellectuals launched in Zadar: a testament of a dissident generation). Zagreb: Škorpion d.o.o., 2013.

Bosnar, Marijan , interview by Kljaić, Stipe , November 15, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

Podhraški Čižmek, Zrinka , interview by , February 07, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-04 17:40:35