Filtry ˆ

Antanas Sniečkus collection

Antanas Sniečkus (1903 – 1974), the first secretary of Lithuanian Communist Party.

Lokalizacja

Języki

  • litewski
  • rosyjski

Nazwa kolekcji

  • The first secretary of LCP Antanas Sniečkus collection

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 100-499

Osoby zaangażowane w kolekcję

Zagadnienia

Data utworzenia

  • 1974

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Rodzaj dostępu

  • w pełni dostępne

Autorzy tej strony

  • Sirutavičius, Vladas

Lista przypisów

Tininis, Vytautas. Sovietinė Lietuva ir jos veikėjai [Soviet Lithuania and Its Agents], in Lithuanian, Vilnius: Enciklopedija, 1994. Book

Tininis, Vytautas. Sniečkus. 33 metai valdžioje. Antano Sniečkaus biografinė apybraiža [Sniečkus. 33 Years in Power. The Political Biography of Antanas Sniečkus], in Lithuanian, Vilnius, 2000. Book

Maslauskienė, Nijolė , interview by Ivanauskas, Vilius, Sirutavičius, Vladas , Grybkauskas, Saulius, September 26, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-06 19:50:02