Filtry ˆ

Stasio Matulaičio kolekcija

Lokalizacja

Języki

  • litewski

Nazwa kolekcji

  • Stasys Matulaitis Fund

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 10-99

Osoby zaangażowane w kolekcję

Zagadnienia

Założyciele

Data utworzenia

  • 1945

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Rodzaj dostępu

  • w pełni dostępne

Publikacje

  • Matulaitis, Stasys. Atsiminimai [Memoirs], in Lithuanian, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957. Book

Autorzy tej strony

  • Sirutavičius, Vladas

Lista przypisów

Maslauskienė, Nijolė , interview by Ivanauskas, Vilius, Sirutavičius, Vladas , Grybkauskas, Saulius, September 26, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-18 22:05:25