Filtry ˆ

Lietuvos partizanų kolekcija Lietuvos ypatingajame archyve

Lokalizacja

Języki

  • litewski

Nazwa kolekcji

  • K.5. The Collection of Lithuanian Partisan Documents

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • literatura podziemna (regularne wydawnictwa archiwalne takie jak broszury, biuletyny, ulotki, raporty, akta, dokumentacje, dokumenty robocze, notatki ze spotkań): 100-499
  • rysunki i karykatury: 10-99

Właściciel(e)

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

  • międzynarodowy

Data utworzenia

  • 1994

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Kolekcjoner(zy)

Istotne wydarzenia w historii kolekcji

Rodzaj dostępu

  • w pełni dostępne

Publikacje

  • No publication

Autorzy tej strony

Lista przypisów

Remeika Kęstutis, interview by Grybkauskas, Saulius, September 22, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-04 15:44:28