Filtry ˆ

Događaj (opći): 60. obljetnica Hrvatske televizije: Nikša Fulgosi, autor prve serije o seksu, 2016.

Nikša Fulgosi

Lokalizacja

Początkowy rok wydarzenia

  • 2016

Dokumenty dotyczące wydarzenia

  • https://obljetnica.hrt.hr/leksikon/

Autorzy tej strony

  • Bing, Albert

Lista przypisów

Galić, Mirko (ed.). Leksikon radija i televizije (Lexicon of Radio and Television), 2nd edition. Zagreb: Hrvatska radiotelevizija; Naklada Ljevak, 2016.

2018-12-06 09:06:11