Filtry ˆ

Balio Sruogos kolekcija

Lokalizacja

Języki

  • litewski
  • niemiecki

Nazwa kolekcji

  • Balys Sruoga Collection

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 1000-

Osoby zaangażowane w kolekcję

Data utworzenia

  • 1959

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Kolekcjoner(zy)

Istotne wydarzenia w historii kolekcji

Rodzaj dostępu

  • w pełni dostępne

Publikacje

  • Sruoga, B. (1996). Forest of the gods: Memoirs. Vilnius: "Vaga".

    Markevičienė, N. (2014). Balio Sruogos kūrinio "Dievų miškas" rašymo ir redagavimo istorija: Monografija. Vilnius: Lietuvių Literatūros ir Tautosakos Institutas

Lista przypisów

Bankauskaitė-Sereikienė, G. (2007). Balys Sruoga - tarp tradicijos ir modernumo [Balys Sruoga – between tradition and modernity]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Gasiliūnas, Virginijus , interview by Sirutavičius, Vladas , Grybkauskas, Saulius, August 17, 2016, March 28, 2017, November 03, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-06 19:35:40