Filtry ˆ

Šore, Grgo, Dnevnik poslova zatočenika Golog otoka, 1951. Rukopis.

Lokalizacja

Języki

  • chorwacki

Twórca

Rok utworzenia

  • 1951

Oznaczenie

  • HPM/MRNH-T-11062

Źródło

  • Croatian History Museum

Wyróżniony obiekty z

Autorzy tej strony

  • Godić, Darjan

Lista przypisów

Peić Čaldarović, Dubravka, interview by Godić, Darjan, September 21, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-12-15 13:03:51