Filtry ˆ

Fondul Documentar Raţiu–Tilea la BCU Cluj–Napoca

The collection comprising the documents collected by Ion Raţiu and Viorel V. Tilea gives detailed insights into the activities of its two creators, who were key political and cultural personalities of the Romanian diaspora. It represents one of the most valuable sources of documentation for the history of the Romanian exile community in the West during the Cold War period.

Lokalizacja

Języki

 • angielski
 • francuski
 • rumuński

Nazwa kolekcji

 • Raţiu–Tilea Fond at BCU Cluj–Napoca

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

 • dokumenty prawne i/lub finansowe: 1000-
 • fotografie: 10-99
 • literatura podziemna (regularne wydawnictwa archiwalne takie jak broszury, biuletyny, ulotki, raporty, akta, dokumentacje, dokumenty robocze, notatki ze spotkań): 1000-
 • pamiątki (plakaty, ulotki, znaczki, itd.): 10-99
 • publikacje: 1000-
 • rysunki i karykatury: 0-9
 • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 500-999

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

 • diaspora

Data utworzenia

 • 1939

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Rodzaj dostępu

 • w pełni dostępne

Autorzy tej strony

 • Pintilescu, Corneliu

Lista przypisów

BCU Cluj-Napoca. 2009. “Inaugurarea Bibliotecii Raţiu – Tilea la Biblioteca Centrală Universitară ‘Lucian Blaga’ Cluj” (The inauguration of the Raţiu–Tilea Library at the Lucian Blaga Central University Library Cluj-Napoca). Buletin Informativ: Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga Cluj-Napoca 8: 2–4. Accessed November 14, 2017. http://aleph.bcucluj.ro/doc/buletin8.pdf

BCU Cluj-Napoca. 2017. “Donaţii şi donatori de prestigiu: Raţiu, Ion” (Donations and prestigious donors: Raţiu, Ion). Accessed November 14, 2017. ttps://www.bcucluj.ro/ro/despre-noi/donaţii-şi-donatori-de-prestigiu#pitariu.

BCU Cluj-Napoca. 2017. “Donaţii şi donatori de prestigiu: Tilea, Viorel Virgil” (Donations and prestigious donors: Tilea, Viorel Virgil). Accessed November 14, 2017. https://www.bcucluj.ro/ro/despre-noi/dona%C5%A3ii-%C5%9Fi-donatori-de-prestigiu#szabo

Buzle, Nicolina. 2009. “‘Eu sunt un fel de peregrin transilvan şi revin în ţară ...’ – Interviu cu Indrei Raţiu.” (“I am a kind of a Transylvanian traveller and I return to the homeland ... ” – interview with Indrei Raţiu). BiblioRev 17.  Accessed November 14, 2017. https://www.bcucluj.ro/bibliorev/arhiva/nr17/biblio2.html.

Haynes, Rebecca. 2000. Romanian Policy Towards Germany, 1936-40. London: Macmillan.

Olaru, Stejărel. 2017. “Ion Raţiu, o poveste încă nespusă” (Ion Raţiu: an still untold story).Timpul 220: 8–9. Accessed January 18, 2018. http://revistatimpul.ro/documents/suplimente/Supliment-TIMPUL-iulie-2017.pd

Costea, Lavinia Snejana, interview by Pintilescu, Corneliu, January 25, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-18 22:22:27