Filtry ˆ

Institute for Human Sciences

Lokalizacja

Strona internetowa

Data założenia

  • 1982

Skrót (jeśli istnieje)

  • IWM

Rodzaj organizacji

  • Inne

Typ działalności

  • inna organizacja non-profit

Role osób zaangażowanych w kolekcje

Autorzy tej strony

  • Kůželová, Michaela
  • Vrtálková, Anna

Lista przypisów

Katznelson, Ira, and Claus Offe. 2012/2013. "A True Citizien of the World." IWMpost, No. 111: 16. Accessible at http://www.iwm.at/wp-content/uploads/Nachruf_Offe_Katznelson_IWMpost_111.pdf. 

Nellen, Klaus, and Jakub Hovorka. 2015. "Patočka zemřel! Musíme něco udělat!" Lidové noviny, March 14.

IWM. 2017. "The Institute." Accessed September 15. http://www.iwm.at/the-institute/.

IWM. 2012/2013. "In Memoriam Krzysztof Michalski." IWMpost, No. 111: 14–15. Accessible at http://www.iwm.at/wp-content/uploads/Gesammelte-Nachrufe_IWMpost_111.pdf.

Frei, Jan , interview by Vrtálková, Anna , April 08, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2019-01-08 10:39:09