Filtry ˆ

Book: Bibliography of Journal Istrian Fighter - Ibor. Marija Peterner-Lorenzin, 2006

Lokalizacja

Początkowy rok wydarzenia

  • 2006

Główni aktorzy

Dokumenty dotyczące wydarzenia

  • Petener-Lorenzin, Marija. 2006. Bibliografija časopisa "Istarski borac" - "Ibor": (1953.-1979.). Pula: Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika

Autorzy tej strony

  • Bencetić, Lidija
2019-02-22 13:19:14