Filtry ˆ

Ştefan Gane - Colecția de la IICCMER

Lokalizacja

Języki

  • rumuński

Nazwa kolekcji

  • Ştefan Gane Collection at IICCMER

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • fotografie: 10-99

Zarządzający

Osoby zaangażowane w kolekcję

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

  • państwowy

Założyciele

Data utworzenia

  • 1977

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Kolekcjoner(zy)

Istotne wydarzenia w historii kolekcji

Rodzaj dostępu

  • wizyty po wcześniejszym umówieniu

Autorzy tej strony

  • Opriș, Andreea Iustina
  • Petrescu, Cristina

Lista przypisów

Anania, Lidia et al., 1995. Bisericile osândite de Ceauşescu: Bucureşti, 1977–1989 (The churches condemned by Ceaușescu: Bucharest, 1977–1989). Bucharest: Anastasia.

Budiș, Sanda, 2012. Fata tatei și mama fetei: Istoria unei vieți între România și Elveția (Father's daughter and daughter’s mother: The history of a life between Romania and Switzerland). Iași: Polirom.

Leahu, Gheorghe, 1995. Bucureştiul dispărut (Vanished Bucharest). Bucharest: Arta Grafică.

Zamfirescu, Dinu, interview by Opriș, Andreea Iustina, Petrescu, Cristina, June 05, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-18 14:57:56