Filtry ˆ

A Duna Kör iratai Budapest Főváros Levéltárába kerülnek

The Budapest City Archives received the Documents of the Danube Circle in 2010. Part of the collection was donated by György Droppa. Another part was purchased by the Archive.

Lokalizacja

Strona internetowa

Początkowy rok wydarzenia

  • 2010

Główni aktorzy

Autorzy tej strony

  • Pál, Zoltán
2017-10-30 20:43:19