Filtry ˆ

Memorial Sighet - Colecția de istorie orală

Lokalizacja

Języki

  • rumuński

Nazwa kolekcji

  • Archive of Oral History of the Sighet Memorial

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • nagrania dźwiękowe: 1000-

Zarządzający

Właściciel(e)

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

  • państwowy

Założyciele

Data utworzenia

  • 1993

Miejsce utworzenia

Kolekcjoner(zy)

Rodzaj dostępu

  • wizyty po wcześniejszym umówieniu

Publikacje

Autorzy tej strony

  • Petrescu, Cristina
  • Pătrăşconiu, Cristian Valeriu

Lista przypisów

Paraschiv, Vasile. 2005. Lupta mea pentru sindicate libere în România: Terorismul politic organizat de statul comunist (My struggle for free trade unions in Romania. The political terrorism organized by the communist state) Iași: Polirom.
Pop-Săileanu, Aristina. 2008. Să trăiască partizanii până vin americanii! Povestiri din munţi, din închisoare şi din libertate (Long live the partisans till the Americans come! Recollections from the mountains, from prison, and from freedom). Bucharest: Fundația Academia Civică.
Rusan, Romulus. 2017. Istorie, memorie, memorial sau Cum se construiește un miracol (History, memory, memorial or How a miracle is built). Bucharest: Fundația Academia Civică.

Ioana, Boca, interview by Pătrăşconiu, Cristian Valeriu , July 11, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 17:38:20