Filtry ˆ

Mihajlo Mihajlov Collection

Mihajlo Mihajlov papers, box 3, the Hoover Institution Library & Archives.

Lokalizacja

Języki

 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • serbski

Nazwa kolekcji

 • Mihajlo Mihajlov Papers

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

 • publikacje: 1000-

Osoby zaangażowane w kolekcję

 • Patton, Sarah

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

 • diaspora

Założyciele

Data utworzenia

 • 1963

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Kolekcjoner(zy)

Rodzaj dostępu

 • w pełni dostępne

Autorzy tej strony

 • Kljaić, Stipe

Lista przypisów

Cvetković, Srđan 2007. Portraits of dissents. Beograd: Institute for Contemporary History.

Matulić, Rusko, 2014. Contribution for the Bibliography of Mihajlov Mihajlov. New York: Xlibris

Mihajlov, Mihajlo 1965. Moscow summer. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Mihajlov, Mihajlo 1994. Homeland is freedom. Beograd: B92.

Mihajlov, Mihajlo 2008. Repeated thoughts. Beograd: Offical Herald.

Mihajlov, Mihajlo 1977. Underground notes. London: Routledge and Kegan Paul.

Mihajlov, Mihajlo 1968. Russian themes. New York: Farra, Straus and Giroux.

Mihajlov, Mihajlo 2004. Unscientific thoughts, Beograd: Brimo.

Spehnjak, Katarina; Cipek, Tihomir 2010. „Dissidents, resistance, opposition – Croatia and Yugoslavia (1945-1990)“, Dissident movement in the Contemporary History. Collection of works of the International Research Symposium, (ed. N. Kisić Kolanović, Z. Radelić, K. Spehnjak), Zagreb: Croatian Institute of History, 2010.

Patton, Sarah, interview by Kljaić, Stipe , December 12, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-01-07 13:48:01