Filtry ˆ

Ante Ciliga Collection

The Ante Ciliga Collection is deposited at the Collection of the Old Books and Manuscripts at the National and University Library in Zagreb. It testifies to cultural opposition activities of the Croatian political émigré Ante Ciliga, who made the transition from high-ranking member of the Communist Party of Yugoslavia to an anticommunist and critic of the one party system and the totalitarian form of socialism.

Lokalizacja

Języki

 • angielski
 • chorwacki
 • francuski
 • hiszpański
 • niemiecki
 • włoski

Nazwa kolekcji

 • Ante Ciliga Personal Fund

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

 • publikacje: 100-499
 • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 1000-

Osoby zaangażowane w kolekcję

 • Rubić, Mislav

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

 • międzynarodowy

Założyciele

Data utworzenia

 • 1945

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Kolekcjoner(zy)

Rodzaj dostępu

 • w pełni dostępne

Publikacje

 • No

Autorzy tej strony

 • Kljaić, Stipe

Lista przypisów

Dujmović, Tihomir. Razgovori s dr. Antom Ciligom [Conversations with Dr Ante Ciliga]. Zagreb: Alfa projekt, 1991.

Rubić, Mislav. Časopis dr. Ante Cilige „Na pragu sutrašnjice“ u kontekstu iseljeničkog tiska (1964.-1974.) [The journal  of Dr Ante Ciliga On the threshold of the future in the context of the émigré print]. Zagreb: Hrvatski studiji, 2014. (doctorate dissertation)

 Ciliga, Ante. Dokle će hrvatski narod stenjati pod srpskim jarmom?: diskusija o suvremenim problemima hrvatske politike [Until when will the Croatian nation groan under the Serbian yoke? Discussions about contemporary problems of the Croatian cpolitics]. Paris: self-published by the author, 1952. 

 Ciliga, Ante. Sam kroz Evropu [Alone through Europe]. Pula: Gordo: Udruga dr. Ante Ciliga, 1998.

 Očak, Ivan. „Dr.  Ante Ciliga – otpadnik od komunizma i staljinske čistke“ [Dr Ante Ciliga - the oucast of communism and Stalin's purges], Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 22 (1989), br. 1., 267.-296.

 Strčić, Petar. “Prilog za bibliografiju Ante Cilige [A contribution for Ante Ciliga's bibliography]”, Časopis za suvremenu povijest, 20 (1988), No 3, 15.-49.

 Mogorović Branka; Zovko, Tihomir Ilija. Posljednji hrvatski argonaut dr. Ante Ciliga [The last Croatian argonaut: Dr Ante Ciliga]. Pazin: Matica Hrvatska, 2011.

 Schwartz, Stephen. “Život na povijesnim raskršćima” [A life on the historical crossroads], Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 4 (1995), No. 2-3, 315.-339.

Rubić, Mislav, interview by , July 05, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-06 20:07:58