Filtry ˆ

Świątecka, Grażyna  

Polska lekarka i profesor medycyny. W latach 80. zorganizowała pierwszy w Polsce telefon zaufania ("Anonimowy Przyjaciel") – linii telefonicznej, która niosła pomoc ludziom w potrzebie, także tym, którzy dotknięci zostali represjami.

Przekazała swoje pamiątki do Europejskiego Centrum Solidarności, np. różaniec zrobiony z chleba przez więźnia zakładu karnego w Potulicach.

Lokalizacja

2017-06-27 11:01:37