Filtry ˆ

Stenografski zapisnik sa sastanka Ideološke komisije CK SKH i Komisije za kulturno-prosvjetna pitanja GO SSRNH, 4. lipnja 1956.

Lokalizacja

Języki

  • chorwacki

Rok utworzenia

  • 1956

Oznaczenie

  • HR-HDA-1220. 3.3.5.4.CK SKH, Ideological Commission CC LCC 1956 - 1965, Stenographic Minutes from the Meeting of the Ideological Commission of CC LCC and the Commission for Cultural and Educational Issues of the Central Committee of the SAWPC, 4 June, 1956

Źródło

  • Croatian State Archives

Autorzy tej strony

  • Šarić, Tatjana
2018-02-27 09:38:27