Filtry ˆ

Izvještaj o kontroli zakonitosti rada Matice hrvatske, 1972. Strojopis

Izvještaj Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove SRH o kontroli zakonitosti rada Matice hrvatske, travanj 1972. Fond Matica hrvatska, Hrvatski državni arhiv

Lokalizacja

Języki

  • chorwacki

Rok utworzenia

  • 1972

Źródło

  • Josip Mihaljević

Wyróżniony obiekty z

Autorzy tej strony

  • Mihaljević, Josip

Lista przypisów

Aralica, Višeslav. 2009. Matica hrvatska u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (Matica hrvatska in the Independent State of Croatia). Zagreb: Hrvatski institut za povijest.

Benčić Rimay, Tea (ed.). 2008. Dossier: Vlado Gotovac. Zagreb: Institut Vlado Gotovac.

Bratulić, Josip (ed.). 1997. Matica hrvatska: 1842. - 1997.. Zagreb: Matica hrvatska.

Brleković, Josip. 2002. Hrvatski tjednik: Bibliografija - 1971. (Croatian Weekly: Bibliography – 1971). Zagreb: Matica hrvatska.

Bućin, Rajka. 1998. Matica hrvatska: sumarni inventar (Matica hrvatska: summary inventory). Zagreb: Croatian State Archives.

Deklaracija o nazvu i položaju hrvatskog književnog jezika“ (“Declaration on the Name and Status of the Croatian Literary Language“). Matica hrvatska. Accessed 20 August, 2018.

Gotovac, Vlado. 1989. Moj slučaj (My case). Ljubljana; Zagreb: Cankarjeva založba.

Gotovac, Vlado. 1995. Zvjezdana kuga: zatvorski zapisi 1972-1973. (Stellar plague: prison notes 1972-1973). Zagreb: Nakladni zavod Globus.

Hekman, Jelena (ed.). 1995. Vlado Gotovac: Djela (Vlado Gotovac: works). Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske.

Hekman, Jelena. 2002. Izvještaj o kontroli zakonitosti rada Matice hrvatske (Report on oversight of the legality of the work of Matica hrvatska). Zagreb: Matica Hrvatska.

Jelčić, Dubravko. 1992. „Sto pedeset godina Matice hrvatske“ (One Hundred and Fifty Years of Matica Hrvatska“). Radovi Leksikografskoga zavoda 'Miroslav Krleža', 2 (1992): 81-96.

Kovačec, August. 2017. „Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga jezika u povijesnom kontekstu“ (“Declaration on the Name and Status of the Croatian Language in Historical Context“). Hrvatska revija 1 (2017). Matica hrvatska. Accessed October 4, 2018.

Ravlić, Jakša et al. (eds.). 1963. Matica hrvatska (1842. – 1962.). Zagreb: Matica hrvatska.

Samardžija, Marko (ed.). 2017. Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967.-2017.: vijesti, komentari, osude, zaključci (Declaration on the Name and Status of the Croatian Literary Language 1967-2017: news, comments, judgements, conclusions). Zagreb: Matica hrvatska.

Šarić, Tatjana. 2008. Kulturna politika vlasti u NR Hrvatskoj – primjer Matice hrvatske 1945.-1952. (Cultural policy of the National Republic of Croatia authorities – The Example of Matica hrvatska, 1945-1952). 2008., MA thesis, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Zagreb.

Štambuk-Škalić, Marina. 2009. „Arhivsko gradivo o Matici hrvatskoj u fondovima Hrvatskog državnog arhiva“ (“Archival records on Matica hrvatska in the funds of the Croatian State Archives“). Kolo 1-2 (2009). Matica hrvatska, Accessed October 4, 2018.

Zidić, Igor (ed.). 2017. Hrvatska i Hrvatsko proljeće 1971. Zbornik radova (Croatia and the Croatian Spring 1971: proceedings). Zagreb: Matica hrvatska.

Fabekovac, Mario, interview by Mihaljević, Josip, October 02, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-12-11 12:36:02