Filtry ˆ

Miko Tripalo Collection

Ante Miko Tripalo

Lokalizacja

Języki

 • chorwacki

Nazwa kolekcji

 • Miko Tripalo Personal Papers

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

 • publikacje: 500-999
 • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): unknown quantity

Osoby zaangażowane w kolekcję

 • Mladineo, Vanja

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

 • międzynarodowy

Data utworzenia

 • 2003

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Rodzaj dostępu

 • wizyty po wcześniejszym umówieniu

Publikacje

 • Gotovac, Viktor, and Vlado Puljiz. Deset godina Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo: 2003.-2013. (Ten years of the Centre for Democracy and Law Miko Tripalo). Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2013.

  Škalić, Marina. Osobni fond Miko Tripalo - Analitički inventar (Miko Tripalo Personal Papers - The Analytical Inventory). Zagreb, 2011.

Autorzy tej strony

 • Bing, Albert

Lista przypisów

Bing, Albert. Interview with Mladineo, Vanja (20_6_2017).

Gotovac, Viktor, and Vlado Puljiz. Deset godina Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo: 2003.-2013. (Ten years of the Centre for Democracy and Law Miko Tripalo). Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2013.

Jakovina, Tvrtko (ed.). Hrvatsko proljeće 40 godina poslije (The Croatian spring 40 years later). Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012.

Kregar, Josip, Gvozden Flego and Slaven Ravlić (eds.). Hrvatska - kako sada dalje (Croatia – How to go forward now). Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo - Pravni fakultet, 2008.

Kregar, Josip, Vlado Puljiz, Slaven Ravlić (eds.). Hrvatska - kako dalje: zadanosti i mogućnosti (Croatia – How to go forward: Realities and possibilities). Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta - Centar za demokraciju i pravo "Miko Tripalo", 2004.

Škalić, Marina. Osobni fond Miko Tripalo - Analitički inventar (The Miko Tripalo Personal Papers - The Analytical Inventory). Zagreb, 2011.

Smerdel, Branko. Primjena federalnog načela i pouke ustavne reforme 1971. (Application of the Federal Principle and the Lessons of Constitutional Reforms in 1971). Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta - Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2007.

Šentija, Josip, and Slaven Ravlić. Razgovori s Mikom Tripalom o hrvatskom proljeću (Coversations with Miko Tripalo about the Croatian spring). Zagreb: Profil international, 2005.

Tripalo, Miko. Hrvatska kakvu želim: socijaldemokratska alternativa  (The Croatia I want: A Social democratic alternative) Rijeka: RIM-UTEI, 1995.

Tripalo, Miko. Hrvatsko proljeće (Croatian spring). Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske, 2001.

Tripalo, Miko. Otvoreno društvo (The Open society). Zagreb. Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2017.

Tripalo, Miko. Za demokratsku i socijalnu Hrvatsku: fragmenti političkog mišljenja (For democratic and social Croatia: fragments of a political outlook) Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2015.

Mladineo, Vanja, interview by Bing, Albert , June 20, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-26 13:46:12