Filtry ˆ

Rimantas Vėbra collection

Lokalizacja

Języki

  • litewski
  • rosyjski

Nazwa kolekcji

  • Rimantas Vėbra collection

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 100-499

Zagadnienia

Data utworzenia

  • 1999

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Kolekcjoner(zy)

  • Ilarienė, Inga
  • Simanavičius, Mindaugas

Istotne wydarzenia w historii kolekcji

Rodzaj dostępu

  • całkowicie niedostępne

Publikacje

  • No publications

Autorzy tej strony

Lista przypisów

Simanavičius, Mindaugas , interview by Grybkauskas, Saulius, March 06, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Ilarienė, Inga , interview by Grybkauskas, Saulius, February 28, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-01-07 13:50:08