Filtry ˆ

A Magyar Demokrata Fórum iratai

The Hungarian Democratic Forum (HDF) was the first legal oppositional movement in socialist Hungary. The document material of the HDF, based on the private collection of Sándor Lezsák, is a unique source on cultural resistance during the late Kádár period and 1989.

Lokalizacja

Języki

  • węgierski

Nazwa kolekcji

  • Documents of the Hungarian Democratic Forum

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • fotografie: unknown quantity
  • literatura podziemna (regularne wydawnictwa archiwalne takie jak broszury, biuletyny, ulotki, raporty, akta, dokumentacje, dokumenty robocze, notatki ze spotkań): 1000-
  • pamiątki (plakaty, ulotki, znaczki, itd.): unknown quantity

Właściciel(e)

Osoby zaangażowane w kolekcję

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

  • państwowy

Założyciele

Data utworzenia

  • 1991

Miejsce utworzenia

Kolekcjoner(zy)

Rodzaj dostępu

  • wizyty po wcześniejszym umówieniu

Publikacje

Autorzy tej strony

  • Pál, Zoltán

Lista przypisów

Lezsák Sándor: Élő Archívum [Living Archive]. Rendszerváltó Archívum 1. (2002) 1.

Riba András László - Szekér Nóra. Dokumentumok a Magyar Demokrata Fórum korai történetéből, 1987-1989. Válogatás a lakiteleki Rendszerváltó Archívumból [Documents from the early history of the Hungarian Democratic Forum, 1987-1989. Selection from the Archive of the Regime Change in Lakitelek], Antológia Kiadó, Lakitelek, 2017.

A Magyar Demokrata Fórum 1988. szeptemner 3-i tanácskozásának jegyzőkönyve és sajtóvisszhangja [Protocol and echoes in the press of the discussion of the Hungarian Democratic Forum on 3rd September 1988]. Szerkesztette [edited by]: Szeredi Pál. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2018.

MDF-tanulmányok [HDF-studies]. Szerkesztette [edited by]: Szekér Nóra - Szeredi Pál. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2018.

Bakos, István , interview by Pál, Zoltán, January 23, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-05 09:46:30