Filtry ˆ

Lietuvos komunistų partijos centrinio komiteto kolekcija (1953-1962 m.)

The collection holds much valuable information on the policy of Lithuanian Communist Party Central Committee towards various manifestations of cultural opposition. The documents also reflect the situation of the Lithuanian intelligentsia, whose main goal was to preserve the Lithuanian cultural heritage. The documents cover the period of liberalisation, i.e. de-Stalinisation, in Soviet Lithuania.

Lokalizacja

Języki

  • litewski
  • rosyjski

Nazwa kolekcji

  • Lithuanian Communist Party Central Committee Collection (1953 – 1962)

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 1000-

Osoby zaangażowane w kolekcję

Data utworzenia

  • 1953

Miejsce utworzenia

Rodzaj dostępu

  • w pełni dostępne

Autorzy tej strony

  • Sirutavičius, Vladas

Lista przypisów

Anušauskas, Arvydas, et. al. Lietuva 1940-1990 m. Okupuotos Lietuvos istorija [Lithuania 1940 – 1990. The History of Occupied Lithuania]. In Lithuanian. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras, 2015. Book

Streikus, Arūnas. Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje [Lithuanian Culture under the Enslavement of Soviet Ideology]. In Lithuanian. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras, 2005. Book

Anušauskas, Arvydas. Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940 – 1958 metais [The Annihilation of the Lithuanian Nation by the Soviets, 1940 – 1958]. In Lithuanian. Vilnius: Mintis, 1996. Book

Maslauskienė, Nijolė , interview by Ivanauskas, Vilius, Sirutavičius, Vladas , Grybkauskas, Saulius, September 26, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-01-07 13:52:05