Filtry ˆ

Meilutė Lukšienė collection

Lokalizacja

Języki

  • litewski
  • rosyjski

Nazwa kolekcji

  • Meilės Lukšienės fondas, fondas 391

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 1000-

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

  • państwowy

Założyciele

  • Lukšaitė, Ingė

Data utworzenia

  • 2009

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Kolekcjoner(zy)

  • Lukšaitė, Ingė

Istotne wydarzenia w historii kolekcji

Wyróżnione obiekty

Rodzaj dostępu

  • częściowo niedostępne

Publikacje

  • Biliūnienė-Matjošaitienė, J., Lukšienė, M., & Lietuvos Mokslų Akademija. (2004). Laiko prasmės. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Autorzy tej strony

Lista przypisów

Sperskienė, Rasa , interview by Sirutavičius, Vladas , Grybkauskas, Saulius, March 17, 2017, March 24, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Lukšaitė, Ingė , interview by Grybkauskas, Saulius, March 25, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-06 20:00:26