Filtry ˆ

Nomad Dossiers

Lokalizacja

Języki

  • węgierski

Nazwa kolekcji

  • Inheritance of Ferenc Bodor - 'Nomad Dossiers'

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • fotografie: 1000-
  • publikacje: 500-999
  • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 100-499

Osoby zaangażowane w kolekcję

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

  • regionalny

Założyciele

Data utworzenia

  • 1996

Miejsce utworzenia

Kolekcjoner(zy)

Rodzaj dostępu

  • całkowicie niedostępne

Publikacje

  • Városkapu. Bodor Ferenc válogatott írásai. [City Gate. The Selected Writings of Ferenc Bodor] Válogatta és szerkesztette [edited and selected by] Katalin Bodor, with Eszter Götz. Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest, 2001.

Autorzy tej strony

  • Pál, Zoltán

Lista przypisów

Nomád Nemzedék. Ifjúság és népművészet Magyarországon 1970–1980. [Nomadic Generation. Youth and Folk Art in Hungary 1970–1980.] Szerk. [Edited by] Bodor Ferenc. Tervezte [Designed by] Albert Zsuzsanna. Népművelési Intézet, Budapest, 1981.

Városkapu. Bodor Ferenc válogatott írásai. [City Gate. The Selected Writings of Ferenc Bodor] Válogatta és szerkesztette [edited and selected by] Katalin Bodor, with Eszter Götz. Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest, 2001.

Az utolsó interjú Bodor Ferenccel [The Last Interview with Ferenc Bodor] Országépítő 5. (1994. 3.) 60–62.

Virt Dezső: Bodor Ferenc emlékezete [Remembering to Ferenc Bodor] Országépítő 10. (1999. 2.) 47–48.

Vadas József: Bodor Ferenc – Pesti presszók. [Ferenc Bodor – Coffee Houses in Pest] Kritika 31. (1993) 5. 47.

G. E.: Bodor Ferenc (1941–1994). Beszélő 5. (1994. november 3.)

Lugosi Lugo László: Csőtészta. Túlvilági beszélgetés Bodor Ferenccel. [Macaroni. Transcendent Talking with Ferenc Bodor] Népszabadság, 1994. május 10. 22.

Klaniczay Gábor: 1980. Beszélő 9. (1998. december.) 65–72.

Csordás Lajos: Volt egy bál [There was a Ball]. Népszabadság, 2008. április 22.

Zeke Gyula: Eszpresszók Budapesten V. [Coffee Houses in Budapest] (1971–1992). Budapest 8. (2011. 12.) 22–23.

2020-02-26 17:19:05