Filtry ˆ

Przekazanie archiwum do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2014

W 2014 roku zbiór został przekazany do Archiwów Artystów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, przez które jest w tej chwili w całości udostępnione online.

Lokalizacja

Początkowy rok wydarzenia

  • 2014
2018-11-22 15:32:21