Filtry ˆ

Grand Jubilee 1976 Collection

Lokalizacja

Języki

 • chorwacki

Nazwa kolekcji

 • Grand Jubilee 1976 Collection

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

 • artefakty: 0-9
 • fotografie: 100-499
 • publikacje: 10-99

Właściciel(e)

Osoby zaangażowane w kolekcję

 • Matijević, Mario

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

 • państwowy

Założyciele

 • Matijević, Mario

Data utworzenia

 • 2014

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

 • Matijević, Mario

Kolekcjoner(zy)

 • Matijević, Mario

Rodzaj dostępu

 • wizyty po wcześniejszym umówieniu

Autorzy tej strony

 • Shek Brnardić, Teodora

Lista przypisów

Akmadža, Miroslav. Katolička crkva u komunističkoj Hrvatskoj 1945.-1980. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povjest Slavonije,Srijema i Baranje, 2013.

Akmadža, Miroslav. "Katolička crkva i Hrvatsko proljeće." Časopis za suvremenu povijest 44, no. 3 (2012), 603-630. https://hrcak.srce.hr/95080.

Alexander, Stella. "Church‐state relations in Yugoslavia: Recent developments." Religion in Communist Lands 5, no. 4 (1977), 238-240. doi:10.1080/09637497708430841.

Banac, Ivo. Hrvati i crkva: Kratka povijest hrvatskog katoličanstva u modernosti. Zagreb: Profil, 2013.

Hudelist, Darko. Rim, a ne Beograd: promjena doba i mirna ofenziva Katoličke Crkve u Hrvatskoj u Titovoj SFR Jugoslaviji (1975.-1984.). Zagreb: Alfa d.d., 2017.

Mikić, Ante. Ecclesiastical and social importance of Glas Koncila from 1963 till 1972. Zagreb: University of Zagreb, 2017. https://repozitorij.hrstud.unizg.hr/islandora/object/hrstud:929/preview.

Mirescu, Alexander. "A Curious Case of Cooperation and Coexistence: Church–State Engagement and Oppositional Free Spaces in Communist Yugoslavia and East German." The Hungarian Historical Review 4, no. 1 (2015), 82-113. https://www.jstor.org/stable/24575789.

Perica, Vjekoslav. Balkan Idols. Religion and Nationalism in Yugoslav States. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Perica, Vjekoslav. "The Catholic Church and the Making of the Croatian Nation, 1970-84." East European Politics & Societies 14, no. 3 (2000), 532-564. doi:10.1177/0888325400014003002.

Ramet, Pedro. "The Catholic Church in Yugoslavia, 1945–1989." In Catholicism and Politics in Communist Societies, edited by Sabrina P. Ramet, 181-206. Durham, N.C.: Duke University Press, 1990.

Ramet, Pedro. "Catholicism and Politics in Socialist Yugoslavia." Religion in Communist Lands 10, no. 3 (1982), 256-274. doi:10.1080/09637498208431033.

Šimundža, Drago, editor. Godina Velikoga zavjeta: hrvatski kršćanski jubileji: spomen-knjiga. Split: Crkva u svijetu, 1977.

Matijević, Mario, interview by Shek Brnardić, Teodora , July 30, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 10:39:47