Filtry ˆ

Justas Paleckis Collection

Justas Paleckis (1899 – 1980), the chairman of the Presidium of Supreme Council of Soviet Lithuania.

Lokalizacja

Języki

  • litewski
  • rosyjski

Nazwa kolekcji

  • Justas Paleckis collection

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 10-99

Osoby zaangażowane w kolekcję

Data utworzenia

  • 1963

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Rodzaj dostępu

  • w pełni dostępne

Lista przypisów

Kašauskienė, Vanda. Istorijos spąstuose. Justo Paleckio gyvenimo ir veiklos bruožai 1899 – 1980 [In the Pitfall of History. The Life and Activity of Justas Paleckis 1988 – 1980]. Vilnius: Gairės, 2014

Maslauskienė, Nijolė , interview by Ivanauskas, Vilius, Sirutavičius, Vladas , Grybkauskas, Saulius, September 26, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-06 19:36:50