Filtry ˆ

Tomasz Sikorski Collection on P.O. Box 17 Gallery

The logo of the P.O. Box 17 Gallery created by Tomasz Sikorski.

Lokalizacja

Języki

  • polski

Nazwa kolekcji

  • Kolekcja Galerii P.O. Box 17 Tomasza Sikorskiego

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • fotografie: 100-499
  • publikacje: 0-9

Zarządzający

Właściciel(e)

Osoby zaangażowane w kolekcję

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

  • państwowy

Założyciele

Data utworzenia

  • 1979

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Kolekcjoner(zy)

Istotne wydarzenia w historii kolekcji

Rodzaj dostępu

  • całkowicie niedostępne

Autorzy tej strony

  • Stanczyk, Xawery

Lista przypisów

Tomasz Sikorski, Galeria P.O.Box 17 - historia i kalendarium, http://galeriapobox17.blogspot.com/2015/01/galeria-pobox-17-historia-kalendarium-i.html;
Tomasz Sikorski, Free Energy, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2017.

Sikorski, Tomasz, interview by Stanczyk, Xawery, February 05, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-01-07 17:22:03