Filtry ˆ

Subculturile tineretului - Colecție ad-hoc de la CNSAS

Lokalizacja

Języki

  • rumuński

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

  • fotografie: 10-99
  • literatura podziemna (regularne wydawnictwa archiwalne takie jak broszury, biuletyny, ulotki, raporty, akta, dokumentacje, dokumenty robocze, notatki ze spotkań): 1000-
  • publikacje: 0-9
  • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 10-99

Osoby zaangażowane w kolekcję

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

  • międzynarodowy

Miejsce utworzenia

Rodzaj dostępu

  • w pełni dostępne

Autorzy tej strony

  • Marin, Manuela

Lista przypisów

ACNSAS, Fond Documentar (Documentary fonds), files: D 8833 vol. 10, 11, 14, 15, 18, 25, 36, 41, 43, 45, 47, 50, D 8687, D 12550 vol. 1, D 13365 vol. 1, D 18306 vol. 7, 11.

ACNSAS, Fond Informativ (Informative fonds), files: I 3032 vol. 1–3, I 855732 vol. 1, I 906390;

ACNSAS, Fond Penal (Penal Fonds), files: P 14400, vol. 1–3

Burlacu, Liviu. 2009. “Preventive Measures Used by the Securitate.” In Learning History through Past Experiences: Ordinary Citizens under the Surveillance of Securitate during the 1970–1980s. Edited by Virgiliu Țârău, 64–66. Bucharest: Editura CNSAS, 2009.

Ryback, Timothy W.  1990. Rock around the Bloc: A History of Rock Music in Eastern Europe and the Soviet Union. Oxford: Oxford University Press.

Țârău, Virgiliu, interview by Marin, Manuela, July 15, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-26 17:20:09