Filtry ˆ

Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár Cseke-Gyimesi Éva Gyűjteménye

Lokalizacja

Języki

 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • rumuński
 • węgierski
 • włoski

Nazwa kolekcji

 • Cs. Gyimesi Éva Collection 

Pochodzenie i działalność kulturalna

Opis zawartości

Zawartość

 • literatura podziemna (regularne wydawnictwa archiwalne takie jak broszury, biuletyny, ulotki, raporty, akta, dokumentacje, dokumenty robocze, notatki ze spotkań): 10-99
 • publikacje: 500-999
 • rękopisy (dokumenty osobiste, pamiętniki, notatki, listy, szkice, itp.): 500-999

Zasięg geograficzny ostatniej działalności

 • państwowy

Założyciele

Data utworzenia

 • 1963

Miejsce utworzenia

Twórcy zawartości

Kolekcjoner(zy)

Rodzaj dostępu

 • w pełni dostępne

Publikacje

Autorzy tej strony

 • Jánosi, Csongor

Lista przypisów

Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (Archive of the National Council for the Study of the Securitate Archives – ACNSAS), Fond Informativ (Informative fonds): file 236674/1-4, file 017980/1-6, file 0235144/2.

Balogh, F. András, et al., eds. 2011. Újrateremtett világok: Írások Cs. Gyimesi Éva emlékére (Recreated worlds: Notes in memory of Cs. Gyimesi Éva). [Budapest]: Argumentum.

Cs. Gyimesi, Éva. 2009. Szem a láncban: Bevezetés a szekusdossziék hermeneutikájába (Piece in a chain: Introduction to the hermeneutics of Securitate Files). Kolozsvár: Komp-Press – Korunk.

Cs. Gyímesi, Éva. 1993. Honvágy a hazában: Cikkek, tanulmányok, esszék (Homesickness in the home country:  Articles, studies, essays). Budapest: Pesti Szalon Könyvkiadó.

Cs. Gyímesi, Éva. 1992. Gyöngy és homok: Ideológiai értékjelképek a magyar irodalomban (Pearls and sand: Ideological value-symbols in Hungarian literature). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó.

Balázs, József Imre, Berszán, István, interview by Jánosi, Csongor , March 27, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 10:41:24