Filtry ˆ

Rūpintojėlis' article about literature development in the Soviet Lithuania

Lokalizacja

Języki

  • litewski

Rok utworzenia

  • 1979

Źródło

  • Damulis, Jurgis. Religinė atributika Justino Marcinkevičiaus knygoje "Gyvenimo švelnus prisilietimas". Rūpintojėlis, vol. 11, 1979, pp. 467-469.

Autorzy tej strony

2019-01-28 17:09:02