Filtry ˆ

Archiv města Ostravy

Lokalizacja

Strona internetowa

Data założenia

  • 1923

Skrót (jeśli istnieje)

  • AMO

Rodzaj organizacji

  • Archiwum

Typ działalności

  • Rządowa/Państwowa instytucja

Autorzy tej strony

  • Kůželová, Michaela

Lista przypisów

Archiv města Ostravy. 2018. "Archiválie." Accessed October 17. https://amo.ostrava.cz/cs/archivalie. 

Archiv města Ostravy. 2018. "Hlavní úkoly." Accessed October 17. https://amo.ostrava.cz/cs/postaveni-archivu/hlavni-ukoly.  

Archiv města Ostravy. 2018. "Organizační členění." Accessed October 17. https://amo.ostrava.cz/cs/postaveni-archivu/organizacni-cleneni. 

Archiv města Ostravy. 2018. "Z dějin archivu." Accessed October 17. https://amo.ostrava.cz/cs/z-dejin-archivu.

2018-12-11 22:00:07